J I A I D O G Y E R E K P R O G R A M

Egészség

Nyitottság

Érzelmi stabilitás

Miért pont JIAIDO?

A Jiaido egy erőszakmentes mozgásforma, úgynevezett belső harcművészet.

 

A Gyerekprogram úgy lett megalkotva, hogy fejlessze a gyermekeket fizikailag, mentálisan és érzelmileg egyaránt; eszközt adva számukra arra, hogyan használják a saját képességeiket (legyen szó akár mentális, akár érzelmi képességről) konstruktív, építő módon.

Emellett jobb egészségi állapotot és erőnlétet biztosít, növeli a bennük áramló életerőt (Qi) és segíti őket az ellazulásban, kikapcsolódásban.

 

A gyakorlás tudatos légzésre és ezzel egyidejű tudatos mozdulatokra, valamint páros gyakorlatokra, érintésterápiára és társas kreativitásra épül.

A feladatok, mozdulatok minden gyerek számára könnyen elsajátíthatók.

 

A Jiaido gyakorlása által a gyermekek

 

  • Fejlesztik mozgáskoordinációjukat, egyensúlyérzéküket, testtartásukat
  • Egészségesebbé válnak – mind fizikai, mind mentális és érzelmi szinten
  • Lecsendesítik elméjüket, segíti őket az ellazulásban
  • Fejlődik a kommunikációs készségük
  • Könnyebben tudnak beilleszkedni és aktív tagjai lenni egy csoportnak
  • Önfegyelmet tanulnak
  • Tudatosabbá válnak

 

 

 

Tudatos mozgás – testtudat

 

A tudatos mozgás gyakorlása jelentős hatással van a testtudat fejlesztésére. A testtudat magába foglalja az irányított figyelmet, mozdulataink és a belső testérzeteink tudatosítását egyaránt.

 

Ha képesek vagyunk tudatossá válni fizikai testünkre, ez a tudatosság kiterjedhet később egész lényünkre, a fizikai síkon túlra is.

 

 

Páros gyakorlatok

 

A páros munka egy olyan tanulási forma, melyben a gyakorlók párban dolgoznak, megtanulva, hogyan kell kapcsolódni, kommunikálni és együttműködni a másikkal.

 

 

Érintéses testmunka - a tudatos érintés művészete

 

Az érintéses testmunka olyan módszer, melyben a test egészével dolgozunk, tudatos légzéssel és érintéssel lágy hatást gyakorolva rá, mely segít a testnek visszatérni eredeti, nyugalmi állapotába.

 

Társas kreativitás

 

A kreatív tevékenység lehet egyéni (csak az egyént és a saját munkáját foglalva magába), és lehet társas kreativitás, amikor az egyén kapcsolatba lép a környezetével, és más emberekkel való interakciója által fakad fel a kreativitás. Ilyenkor a kreativitás nem az egyén fejében születik meg, hanem a környezetével való kapcsolatból, a gondolatok, érzések egymásra hatásából.

Jó példa lehet erre a közös zenélés, mikor többen összegyűlve improvizálnak a zenészek minden előre lefektetett szabály nélkül. Ilyekor mindegyik zenész a maga hangszerén játszva egymásra figyelve, egymásra ráhangolódva olyan közös zenei élményt hoznak létre, mely a pillanatból született, mindegyikük közös alkotása, egyik személyhez sem köthető külön.