J I A I D O for K I D S

Healthy Body

Open Mind

Stable Emotions

Sheyda, Kata Kerényi

Jiaido Guide

President of International Jiaido Association

Delshad, Judit Herczeg

Jiaido Guide

Kids Program Responsible

Tel: +3630 466-3398

E-mail: kids@jiaido.org

Darya, Krisztina Lengyel

Jiaido ATE Guide

Mahshid, Vera Szeszlér

Jiaido Kids Guide Assistant